تعریف و مفاهیم

 اكرام

اكرام در فرهنگ به معني نكو داشتن،احسان كردن،گرامي داشتن و خوشرفتاري كردن است. اين نام به استناد آيه شريفه :

 كلا بل لا تكرمون اليتيم « فجر آیه 17 » تعيين شده است. در واژه اكرام رعايت عزت نفس و كرامت انساني افراد به خوبي لحاظ شده است.

 طرح اکرام (کمک به ایتام) :

طرح اكرام برنامه اي انسان دوستانه است كه براي ياري وحمايت كودكان بي سرپرست طراحي شده و به اجرا درآمده است براساس اين طرح هر فرد حقيقي يا حقوقي كفالت مادي و معنوي يك يا چند نفر از ايتام واجد شرايط، فرزندان یتیم بی سرپرست دختر (تازمان ازدواج) و پسر (زیر 18 سال سن) مورد حمایت مادی و معنوی حامیان خیًر که آمادگی خود را جهت رسیدگی و معاضدت ایتام اعلام نموده اند ، قرار می گیرند.

 ایتام تحت پوشش :

يتيم به آن انساني مي گويند كه يا به خاطر مرگ پدر از نوازش و محبت پــدرانه محروم شده يا به سبب مرگ مـادر از آغــوش عاشقانه مادرانه بي بهره گشته يا هر دو منبع لطف و فيض و عشق و محبت را از دست داده است و دارای شرایط سنی مقرر باشد.

 حامی :

حامي فردي است كه به طرح اكرام اطمينان كرده و آرامش دل خويش را در كنار فرزندي يتيم يافته است و ورودش به طرح اكرام به منظور داشتن سهمي در سبد هزينه هاي سنگين زندگي يتيمي است كه سايه پدري و بعضاً سايه والدين رادربالاي سرخود حس نمي كنند و سايباني براي خود نمي بيند تا خستگي روزگار و گرماي جانكاه زندگي را در زير سايه آن از تن خود بزدايند .

روش حمایت از ایتام

*   در این طرح حامی با تقبل حمایت مادی و معنوی یک یا چند فرزند یتیم ، ماهیانه حداقل 200.000 ریال  را به مدت حداقل یکسال به شماره حساب اعلامی جهت واریز به حساب یتیم تحت حمایت مورد نظر واریز می نماید.

*   در صورت تمایل و توانمندی حامیان معزز ، واریز مساعدت بیش از این مبلغ نیز امکانپذیر بوده و در صورت تشریح وضعیت ایتام از سوی کمیته امداد امام خمینی ( ره ) ، حامیان ارجمند می توانند در ابعاد مختلف زندگی یتیم راهگشا باشند.

*   همکاری و تعامل حامیان طرح اکرام بصورت تعهد یکساله بوده  و پس از یکسال در صورت تمایل می توانند تا زمان تحت پوشش بودن فرزند یتیم ، حمایت خود را استمرار بخشند .

روش های واریز

1. حساب جاري 0105354043006  به نام طرح اكرام كميته امداد امام خميني (ره) قابل پرداخت دركليه شعب بانك ملی سراسر كشور بدون دريافت كارمزد، افتتاح گرديده است .

این شماره حساب دارای رمز مخصوصی به نام شناسه واریز میباشد که هر حامی دارای شناسه واریز منحصر به فرد و مخصوص میباشد.

 این شناسه در فیشهای بانک ملی در قسمت بالا سمت چپ درج میگردد.

شناسه واریز پس از ثبت نام حامی و وارد شدن در نرم افزار بانک ملی طی تماس تلفنی به حامی اطلاع داده میشود.

2. پراخت نقدی مبالغ به صورت دستی به واحد اکرام کمیته امداد و دریافت رسید وجه.